Hovtun II, Klokkarstua

30. november, 2018

Beliggenhet, avgrensning og størrelse
Planområdet, som ligger på Klokkarstua, har gnr/bnr.: 9/ 566, del av Hovtun II- B2, avgrenses mot vest/ syd og øst mot eksisterende ubebygget terreng med granskog. Mot nordøst mot eksisterende bebyggelse og veien, Hestehoven. Tomten ligger høyt med god utsikt og nydelige solforhold. Den er vestvendt og faller mot Drammensfjorden.
Restområdet er på 16,4 mål, ca 225 m lang og bredde som varierer fra ca 70 til 90 meter.
Området regnes inn til veimidte tilliggende kommunal vei, Hestehoven.

Lille Åros vei

30. november, 2018

Åros- sentrumsnær leil. i 4-mannsbolig under oppføring. Ferdigstilles 1/3-19
Lille Åros vei 60, 3474 Åros

16 leiligheter - Nedre Ekhaugen - Sætre i Hurum

3. mars, 2014

Her har vi bygget 16 moderne leiligheter. Størrelsen varierer fra 66 m2 til 90 m2. Leilighetene vil få gjennomgående god standard!
 

Vollen i Asker - Vollenhagen

15. september, 2011

Her har vi bygget 14 nøkkelferdige boliger, fordelt på 5 tomannsboliger og 1 rekkehus med 4 boenheter. 

Slemmestadveien 43

9. februar, 2011

Adresse: Slemmestadveien 43, Slemmestad
4 leiligheter i 2 tomannsboliger 50-75 m2

Slemmestad i Røyken - Slemmestadveien 43 og 39

9. februar, 2011

Her har vi startet reguleringsarbeid av nye boliger i Slemmestadveien 39 og 43, i Slemmestad

Nyveien 18 og 20, Slemmestad

9. februar, 2011

Her har vi bygget to firemannsboliger. 

Båtbyggerlia 26-34, Vollen

9. februar, 2011

Her har vi bygget 12 leiligheter i fra 50 - 140 m2.

Sjøvollbukta 2, Vollen

9. februar, 2011

Her har vi bygget en firemannsbolig i Sjøvollbukta 2, Vollen